Informacje ogólne

Dopuszczalna ilość oddanej krwi i częstotliwość jej oddawania

 • I. KREW PEŁNA
  • 1. Może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.
  • 2. Jednorazowo od osoby ważącej co najmniej 50 kg lub więcej można pobrać 450 + 45 ml krwi (l jednostka).
  • 3. Jeżeli dawca krwi został poddany zabiegowi aferezy, pobranie krwi pełnej może nastąpić po upływie 48 godzin od tego zabiegu, z wyjątkiem  zabiegu erytrocytoaferezy.
 • II. OSOCZE
  • 1. Od jednego dawcy nie można pobrać w okresie roku więcej niż 15 litrów osocza.
  • 2. Osocze metodą plazmaferezy manualnej (podwójnej- 400 ml) może być pobrane nie częściej niż 30 razy w roku.
  • 3. Osocze pobrane metodą plazmeferezy automatycznej (potrójnej- 600 ml) może być pobrane nie częściej niż 20 razy w roku, z tym, że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 2 tygodnie, chyba, że lekarz wyrazi zgodę na skrócenie tej przerwy.
  • 4. Pobranie osocza metodami plazmaferezy, o których mowa w pkt. 3, może być wykonane po przerwie wynoszącej 8 tygodni od pobrania krwi pełnej. Lekarz może wyrazić zgodę na skrócenie tej przerwy do 4 tygodni.