Historia

Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi powstał 16.03.2001 roku.
Na początku działał przy miejscowym Polskim Czerwonym Krzyżu.
23.01.2007 roku został przekształcony w Stowarzyszenie
i od tej pory skutecznie propaguje zbiórki krwi na całym terenie Wodzisławia Śl.